Medical Delta dient aanvraag in bij EFRO voor versterking Population Imaging

Medical Delta heeft een aanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie (EFRO) om haar positie op het gebied van Population Imaging verder te versterken.

Population Imaging is het systematisch maken en analyseren van medische beelden in grote groepen gezonde mensen of patienten. Belangrijke organen die bestudeerd worden zijn hersenen en bloedvaten, gericht op dementie, beroerte en hart- en vaat-ziekten. Het doel van dit soort onderzoek is het ontdekken van biomarkers om in een vroeg stadium de ontwikkeling van ziekten te voorspellen en te voorkomen. Een goede infrastuctuur om op grote schaal beelden te maken en automatisch en systemetisch te analyseren ontbreekt nog. In het project worden MRI scanners ingezet, die met een IT infrastructuur aan elkaar worden verbonden. Zo ontstaat een unieke grootschalige onderzoeksinfrastructuur, die vele  kansen biedt voor nationale en internationale bedrijven en daarmee de regionale economie versterkt. Rotterdam heeft reeds veel ervaring met Populatie Imaging, bijvoorbeeld in de ERGO studie. De drie betrokken universiteiten zijn zeer sterk in het analyseren van beelden. Het is nu de tijd om deze voorsprong te gebruiken voor de opbouw van een research infrastructuur die door locale, regionale, nationale en internationale onderzoekers en bedrijven gebruikt kan worden. (http://www.rotterdam.nl/efro_aanvraag__population_imaging_infrastructuur__ingediend)